1985’den bu yana varlığını sürdüren ve yetmişden fazla ülkede ikiyüzbin den fazla turist rehberini temsil eden Dünya Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonuna yaptığımız başvuru olumlu görülecek tam üyelik işlemlerimiz tamamlanmıştır. Türkiye Rehberlerini uluslararası ortamlarda sivil toplum örgütü düzeyinde tam üye olarak temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz.